Αρχική

Στους σκοπούς λειτουργίας του Εργαστηρίου Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνονται:

α) η παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πεδία της Ιατρικής Στατιστικής, της Επιδημιολογίας, της Μεθοδολογίας της Έρευνας και της Δημόσιας Υγείας,

β) η εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού,

γ) η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων,

δ) η επιστημονική συνεργασία και παροχή υπηρεσιών σε κρατικούς φορείς υγείας (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νοσοκομεία και άλλα) σε ειδικά θέματα Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας,

ε) η υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού σε θέματα Δημόσιας Υγείας,

στ) η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στην Κύπρο και διεθνώς,

ζ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας, η προαγωγή της έρευνας και η διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών στον χώρο της ιατρικής και της υγείας γενικότερα συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών.

 

Το εργαστήριο βρίσκεται στην Αίθουσα 106 στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής.